Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tarımsal uygulama ve araştırma alanlarında nitelikli hizmet sunan, üniversitemizin bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi bir Üniversite olması için kalite politikalarımız;

 • Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Genç Meslek Yüksekokulu ve ilgili diğer birimlerde yapılan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında birleştirmeyi,
 • Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında; üretim planları yaparak her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmeyi,
 • Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, Lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamayı,
 • Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak sağlamayı
 • Bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ve eğitimi alanlarında çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmayı,
 • Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamayı,
 • Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermeyi,
 • Tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmeyi,
 • Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamayı,
 • Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmayı,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmeyi

 Sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmektir.