Genel Bilgiler

2016 Yılında Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma  Merkezi Müdürlüğü   ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve Pratik bilgilerle donanımlı bilim adamı yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet üretmek, yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi hedef almıştır. 

MİSYONUZ

Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak,

Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek,

VİZYONUMUZ

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Genç Meslek Yüksekokulu ve ilgili diğer birimlerde yapılan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında birleştirmek. Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, Lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak. Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında; üretim planları yapmak her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek. Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak. Her türlü bitkisel hayvansal üretim alanları, bitkisel hayvansal kaynaklı gıda üremi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve  bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak. Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyoak tarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çağın ihtiyaçlarına cevap veren, uygulama, araştırma ve buluşlarıyla güçlü ve saygın araştırma merkezlerinden birisi olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için; kalite politikamız;

 • Saygın ve güvenilir olmak,
 • Tüm süreçlerde, paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan araştırma merkezi olmak,
 • Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,
 • Merkezimiz tarafından sunulan tüm hizmet alanlarında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı kalmak,
 • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmek,
 • Araştırma-uygulama ve yönetim süreçlerinde sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Karar mekanizmalarına paydaşları katarak katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 • Girişimci ve yenilikçi bir anlayışta olmak,
 • İçinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarının gerektirdiği donanımda tarımsal araştırma ve uygulama alanları sunmak,
 • Ülkenin ve toplumun sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı yaklaşım sergilemek,
 • Muhtemel riskleri önceden algılamak ve bu riskleri fırsata dönüştürmek,
 • İnsan ve madde kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanmak ve gereksiz iş süreçlerini ortadan kaldırmak,
 • Takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Bilimsel özgünlük ve özgürlük ilkelerine uygun çalışmalar yapmak,
 • Değişim ve gelişimi takip etmekten çok değişim ve gelişimde öncü rol oynamak,
 • Yürütülen her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
 • Ülkenin ve toplumun değerlerine saygılı olmak,
 • Şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim anlayışını benimseyen bir araştırma merkezi olmaktır.