Etanolün üretiminde kullanılması için denenen sorgum, sudan otu melezi ve dallı darı bitkilerin hasadı yapıldı.

 

KOSGEB tarafından desteklenen ve Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen 'Bingöl Ekolojik Koşullarında Sorgum, Sudan Otu Melezi ve Dallı Darı Çeşitlerinin Biyoetanol Üretim Kapasitelerinin Araştırılması Projesi' kapsamında Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftliğinde deneme amaçlı ekilen bitkilerin hasadı yapıldı. Deneme ekimi yapılan sorgum ve sudan otundan bir dekara iki ton şıra ve 200 litre etanol, dallı darı bitkisinden de 400 litre etanol ürünü elde edildi.